"Husbåtar är attraktiva och saknas i Malmö"

Bygg husbåtar vid kajer och bassänger som inte längre används. Det föreslår Charlotte Bossen, Kay Wictorin och Martin Molin.

- Husbåtsboende är attraktivt och saknas i stort sett i Malmö. Det finns stort intresse för denna boendeform, som etablerats på flera håll i landet, och kajer med husbåtar blir uppskattade promenadstråk, säger Charlotte Bossen.

- Staden har sedan tidigare gjort en husbåtsutredning, som visar på att möjliga platser finns. Sedan dess har stadens arbete stannat av. Befintlig husbåtsutredning behöver uppdateras, säger Martin Molin som är andra vice ordförande i Malmö stadsbyggnadsnämnd.

- Stadsbyggnadsnämnden bör börja detaljplanera för husbåtar, till exempel nya planer i Nyhamnen och vid varvsbassängen, men även i befintliga miljöer, till exempel i delar av kanalen, därför lämnade vi i måndags in en motion till Malmö kommunfullmäktige, säger Kay Wictorin.