Släng 'Vårt Malmö' i pappersinsamlingen

Vår kommunfullmäktigeledamot Anton Sauer har lämnat in en motion om att lägga ner tidningen ’Vårt Malmö’.

Den kommunalt drivna tidningen ’Vårt Malmö' trycks idag i cirka 168 000 exemplar, och delas ut till samtliga av Malmös alla hushåll och företag elva gånger om året till en prislapp av sex miljoner kronor. Tidningen räknas som samhällsinformation och du kan som Malmöbo därför inte avregistrera dig från att få den.

- Staden lägger sex miljoner kronor om året på att konkurrera med den fria pressen, en redan extremt utsatt bransch. Det känns dumt när pengarna skulle kunna läggas på vård och skola där vi vet att det finns bristande medel, säger ledamot i kommunfullmäktige Anton Sauer.

- Vill Malmö Stad skicka ut information så kan detta göras online alternativt vid verkligt behov. En tidning som många inte vill ha men som man som Malmöbo inte kan välja bort, är dåligt placerade pengar och en tvivelaktig användning av skattemedel, fortsätter Anton Sauer.