Alla ska kunna gifta sig i kyrkan

Sätt krav på nya präster att viga samkönade par. Det anser Centerpartiet. Därför föreslår partiet att den så kallade samvetsklausulen nu ska tas bort.

“År 2009 beslutade kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att ändra vigselförordningen till att inkludera samkönade par. Enskilda präster gavs dock möjlighet att avstå från att viga två män eller två kvinnor. Det vill vi i Centerpartiet ändra på. Nya präster ska inte kunna välja bort vissa delar av Svenska kyrkans värdegrund”, säger Leif Aruhn-Solén (C), kandidat i Malmö pastorat samt kyrkomötet


“Vi menar att det borde vara lika självklart för en präst att viga ett samkönat par som att ge nattvard. Alla är lika inför Gud och ska därför också bemötas lika i kyrkan. Därför vill vi införa ett krav på att de som vigs till präst automatiskt också säger ja till att viga samkönade par”, säger Charlotte Bossen (C), kandidat till Malmö Pastorat.