Kyrkomusiken får inte tystna

Det råder akut brist på kyrkomusiker. Ifall inget drastiskt görs kommer Svenska kyrkan att sakna 700 kyrkomusiker år 2030. Samtidig har pastoratet i Malmö ofta sänkt anslagen till musikverksamheten. Något som nu möter skarp kritik från Centerpartiet. Nomineringsgruppen vill nu att Svenska kyrkan dels utvecklar fler projekt för att inspirera och stödja blivande kyrkomusiker, dels höjer musikanslagen generellt.

“Musiken är för många vägen in i både kyrkan och tron. Under alla de många år min far var aktiv som kyrkomusiker fanns ständiga problem med förståelsen för kyrkomusikerns och kyrkomusikens roll från den politiska ledningen inom kyrkan. Som verksam frilansare inom Svenska kyrkan i över 25 år tycker jag mig också se tendenser att det är det talade ordet som ges störst vikt. En gospelkör, en barnkör, en orgelkonsert, en kyrkokör - alla är de med till att göra kyrkan och tron till en självklar del av vardagen, ” säger Leif Aruhn-Solén (C), kandidat i Malmö pastorat samt kyrkomötet.

“Svenska kyrkan står inför stora utmaningar. Två stora sådana är dels det årliga stora medlemstappet och dels den bristande återväxten av kyrkomusiker. Ifall inget drastiskt görs kommer vi sakna 700 kyrkomusiker år 2030. Kyrkomusiken kan bli en viktig nyckel i att stoppa medlemstappet och få fler att vilja engagera sig i vår kyrka,” äger Charlotte Bossen (C), kandidat till Malmö Pastorat.

“Anslagen till kyrkomusiken får därför inte minska. Församlingshem får inte säljas ut och ersättas med lokaler som inte rymmer våra kyrkokörer. Tvärtom måste vi satsa än mer på att engagera medlemmarna i de olika musikverksamheterna och erbjuda ett stort utbud av kyrkomusikaliska upplevelser för församlingsmedlemmarna,” avslutar Leif Aruhn-Solén.

För mer information kontakta

malmo@centerpartiet.se

Leif Aruhn-Solén, 0704867970

Charlotte Bossen, 0704-539068