Kyrkan ska förebygga mäns våld mot kvinnor

Allt fler kvinnor anmäler att de blivit utsatta för våld av en man. Siffror från BRÅ visar en nära dubblering 2020 jämfört med 2019 av antalet anmälningar. Svenska kyrkan i Malmö arbetar aktivt med att ge stöd till människor i kris. Men arbetet behöver växlas upp ytterligare, det föreslår nu Centerpartiet

”Det senaste året har mäns våld mot kvinnor uppmärksammats allt mer. Våld i nära relationer finns och har alltid funnits, nu behöver samhället göra allt i sin makt för att utrota det. Att möta och stödja de som har det svårt är en del av kristna tron,” säger Charlotte Bossen, kandidat till Malmö pastorat.

”Sverige är ett föregångsland när det kommer till jämställdhet. Mycket har blivit bättre, men samtidigt går utvecklingen allt för långsamt. Förra året dödades 13 kvinnor av en man de hade eller hade haft en nära relation med. Samma år anmäldes nästa 10 000 fall av misshandel. Såhär ska det inte vara. Mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor,” säger Leif Aruhn-Solén, kandidat till Malmö pastorat samt kyrkomötet.

”Svenska kyrkan i Malmö bedriver ett berömvärt arbete för att hjälpa människor i kris. Men arbetet behöver växlas upp ytterligare. Vi i Centerpartiet vill därför att kyrkofullmäktige tar beslut om en utbildningssatsning för medarbetare kring våld i nära relation. Vi vill också att församlingarna ges i uppgift att starta upp grupper för våldsutsatta kvinnor samt stärker samarbetet med kvinnojourer och jourboenden ännu mer,” fortsätter Charlotte Bossen.

För mer information kontakta:
malmo@centerpartiet.se

Charlotte Bossen
0704-539068

Leif Aruhn-Solén
070-4867970