Ny lagstiftning för ny teknik

Elsparkcyklar ska inte stå i vägen för gående och cyklister. Men politiken ska inte heller stå i vägen för teknikutveckling. Elsparkcykelbranschen är ny och det finns många aktörer, vilket i kombination med bristande ansvar hos användarna, lett till att fordonen ofta felparkeras, står i vägen och i värsta fall utgör en fara för andra som rör sig i städerna.

Riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen (C) har lämnat in en motion i Riksdagen för att komma till bukt med gråzonerna i lagen så att det finns tydliga spelregler för både kommuner och företag som arbetar med mikromobilitet. Mobilitetsrevolutionen som just nu pågår såväl i världen som i svenska städer och tätorter, med främst eldrivna, appstyrda mindre fordon är i grunden mycket positiv. Användandet av exempelvis elsparkcyklar kan ersätta bilresor och kan, i kombination med kollektivtrafikresor öka tillgängligheten för personer som väljer att inte köra bil.

Elsparkcyklar och andra elfordon inom mikromobiliteten utgör en del av delningsekonomin som dels driver på teknikutvecklingen, dels minskar klimatpåverkan och utsläpp av andra gaser som försämrar luftkvaliteten i städerna. Om städerna dessutom är kloka nog att samarbeta med elsparkcykelföretagen kring datainsamling, finns stora möjligheter att optimera trafikrörelserna i staden, vilket minskar köer för såväl personbilar som leveranser.

Dessa samhällsnyttor riskerar dock att överskuggas av den brist på ordning som parkeringsproblematiken orsakat i städerna under det senaste året. Elsparkcykelbranschen är ny och aktörerna många, vilket i kombination med bristande ansvar hos användarna, lett till att fordonen ofta felparkeras, står i vägen för andra trafikanter och gående. i värsta fall utgör elsparkcyklarna en direkt fara för andra som rör sig i städer som exempelvis Malmö.

"Elsparkcyklar ska inte stå i vägen för gående och cyklister. Men politiken ska inte heller stå i vägen för teknikutveckling. Användandet av exempelvis elsparkcyklar kan ersätta bilresor och kan, i kombination med kollektivtrafikresor öka tillgängligheten för personer som väljer att inte köra bil. Därför vill jag se klok reglering istället för ett hårt stopp!" säger Niels Paarup-Petersen.

Läs mer i Dagens Industri https://bit.ly/3lF9Fgr.