Listor till riksdag och region antagna

Under helgen höll Centerpartiet i Malmö nomineringsstämma och antog listorna till riksdag och region inför valet 2022 på Dockan i Malmö.

Riksdagslistan för Centerpartiet i Malmö toppas av partiledare Annie Lööf, följd av sittande riksdagsledamot för Malmö, Niels Paarup Petersen. Till tredje plats valdes förbundsstyrelseledamot för Centerpartiets Ungdomsförbund tillika ekonomistudent Emelie Nyman.

”Jag är hedrad att jag åter fått förtroendet av Centerpartiets medlemmar i Malmö att företräda dem i riksdagen igen. Vi gjorde ett historisk val i Malmö 2018 och mitt arbete i Stockholm har alltid haft Malmö och Malmös behov i fokus. Nu går vi in i valrörelse igen och jag hoppas att även få väljarnas förtroende att vara en stark liberal röst i riksdagen" säger Niels Paarup Petersen (C).

"Jag är oerhört tacksam till våra medlemmar som tror på mig och min förmåga att representera Malmö, min hemstad. Jag kommer att göra mitt yttersta för att vara en stark röst för frihet, för Centerpartiet och för Malmöborna" säger Emelie Nyman (C).

Listan till regionfullmäktige toppas av sittande regionfullmäktigeledamot tillika ledamot i Psykiatri-, Habiliterings- och Hjälpmedelsnämnden Charlotte Bossen. Följd av Magnus Thulin, Lars-Eric Nelderup, Antoni Wegemo och Leif Mohlin.

"Jag oerhört stolt och tacksam över att få toppa Centerpartiet i Malmös lista till regionfullmäktige. Den senaste mandatperioden har jag arbetat intensivt för en bättre sjukvård. Jag har kombinerat mitt jobb som arbetsterapeut på sjukhuset med politik. Jag vill att den skånska vården ska bli mer nära, jämställd och hälsofrämjande. Jag ser verkligen fram emot att nu ha möjligheten att fortsätta med det arbetet" säger Charlotte Bossen (C).

"Vill rikta ett stort tack till medlemmarna som gett mig förtroendet att potentiellt representera Centerpartiet i Region Skåne. Jag lovar att arbeta för ett stark företagsklimat i hela Skåne och i Malmö" säger Magnus Thulin (C).

Lista till riksdagen för Centerpartiet i Malmö 2022

 1. Annie Lööf
 2. Niels Paarup Petersen
 3. Emelie Nyman
 4. Magnus Thulin
 5. Kay Wictorin
 6. Charlotte Bossen
 7. Mohammad Al Balout
 8. Martin Molin
 9. Ewa Wressmark
 10. Anton Sauer
 11. Leif Aruhn-Solén
 12. Heinz Wellershaus
 13. Magdalena Nour
 14. Anneli Kihlstrand
 15. Halid Osman
 16. Antoni Wegemo
 17. Julia Sundin
 18. Nils Karlsson
 19. Henrik Malmberg
 20. Max Hartler
 21. Joacim Ahlqvist
 22. Benjamin Thol
 23. Andreas Önnerfors
 24. Donal Gaynour

Lista till regionfullmäktige för Centerpartiet i Malmö 2022

 1. Charlotte Bossen
 2. Magnus Thulin
 3. Lars-Eric Nelderup
 4. Antoni Wegemo
 5. Leif Mohlin
 6. Martin Molin
 7. Kay Wictorin
 8. Nils Karlsson
 9. Magdalena Nour
 10. Heinz Wellershaus
 11. Leif Aruhn-Solén
 12. Ewa Wressmark
 13. Emelie Nyman
 14. Mohammad Al Balout
 15. Moa Wallenborg
 16. Joacim Ahlqvist
 17. Bengt Nilsson
 18. Knut Persson
 19. Joel Takahashi Olsson
 20. Henrik Malmberg
 21. Andreas Önnerfors
 22. Bengt Svensson
 23. Max Hartler
 24. Halid Osman
 25. Saif Abushark
 26. Benjamin Thol