Ge företag Uppskov för kommunala avgifter

De höga elpriserna slår hårt mot företagare. Flera branschorganisationer liksom företagarna själva larmar om en stundande konkursvåg. Centerpartiet föreslår i kommunstyrelsen att senarelägga kommunala avgifter för stadens företag för att underlätta tills det statliga elstödet är på plats.


Elstöd för företag står högt på agendan, men trots att att Energimarknadsinspektionen nu godkänt förslaget så är det fortfarande otydligt när stödet kan betalas ut. EU-kommissionens godkännande krävs. Sedan kan det, enligt EU-kommissionen själva, ta månader innan den enskilda företagaren faktiskt får stöd. Ett nytt system för utbetalningarna behöver också etableras. Därmed kan företagare realistiskt inte räkna med utbetalningar förens tidigast i slutet av våren. Som konsekvens kommer många företag stå inför stora likviditetsproblem.

Malmös företag är otroligt viktiga och konsekvenserna av en stor konkursvåg kommer att ha negativa konsekvenser för en lång tid framöver. Inte minst för möjligheten att få fler Malmöbor från ekonomiskt bistånd till jobb, samt för ungas chans till första jobbet.

“Likt under pandemin behöver många branscher stöd, där en av åtgärderna vi som kommun kan göra är att skjuta företags inbetalningar av kommunala avgifter tills det statliga elstödet för företag är på plats. Exempel är markupplåtelseavgifter samt avgifter för tillstånd och tillsyn” säger gruppledare Anton Sauer.

“Stadens företagare bistår inte bara med viktiga arbetsplatser, utan är också en nyckel för integrationen och stadens utveckling. Det är en investering i framtiden att göra det vi kan för att underlätta för dem nu” fortsätter Anton Sauer.

För frågor vänligen kontakta,

Hedvig Listrup
Politisk sekreterare
070 - 766 09 71

Länk till initiativet