Malmös nya konstmuseum

Under dagens kommunfullmäktige ställde gruppledare Anton Sauer frågan om plats och plan för ett framtida konstmuseum i Malmö, till ansvarigt kommunalråd Janne Grönholm (MP). Svaret var som under många år tillbaka ytterst vagt.

Malmö ska utvecklas som besöksmål. Och då måste vi tillgängliggöra all den kultur som kan erbjudas i stadens regi. Det inkluderar den konstskatt Malmö stads har i sina ägor som bara väntar på att ställas ut. En konstskatt som idag, till stor del, ligger magasinerad. 

Centerpartiet ville att Malmö skulle ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad 2029. Vår förhoppning var att detta evenemang skulle leda till att ett nytt konstmuseum prioriterades. Och därmed påbörjades så snabbt som möjligt, för att stå klart till invigningen av kulturhuvudstadsåret. Denna plan, trots att det fanns en bred politisk enighet, skrotades dessvärre av de styrande partierna. Det tycker vi i Centerpartiet är synd.

Behovet av ett nytt konstmuseum finns fortsatt kvar. Vi har flera utredningar och initiativ bakom oss med förslag på både placering och potentiell utformning, med ambitionen att skapa ett museum med internationell dragningskraft. Intresset för ett nytt konstmuseum är stort, och det finns externt kapital och engagemang bland annat i Stiftelsen för ett Malmö konstmuseum. Risken är dock att intresset svalnar ifall frågan fortsätter att dras i långbänk. 

"För att ett nytt konstmuseum ska kunna realiseras inom en rimlig tid behöver vi ta nästa steg, gå från diskussion till handling, sätta ner foten om placering och faktiskt inkludera museet i våra planer när Malmö växer" säger Anton Sauer. 

För frågor vänligen kontakta:

Anton Sauer
Gruppledare och 2e vice ordförande Kulturnämnden
anton.sauer@centerpartiet.se
072-214 19 79