Regeringens förslag är ett dråpslag mot Malmös näringsliv

Regeringen presenterade i förra veckan förslag som försvårar rekryteringen av nödvändig kompetens för företag i Malmö. Förslaget innebär en höjning av lönekravet för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU, från 27 360 kr till 34 200 kr.

Näringslivet riktar kritik mot förslaget, och påpekar att höjningen av lönegolvet främst skadar företag som redan följer dagens regler. Vi står upp för Malmös företag och betonar arbetskraftsinvandringens avgörande roll för stadens tillväxt och ekonomi.

Centerpartiet vill:

  • Värna möjligheten för företagen i Malmö att rekrytera kompetent personal från utlandet.
  • Att Sverige får en regering som gör mer för att attrahera internationell kompetens från andra länder.