SOCIALDEMOKRATIN BROMSAR MALMÖS GRÖNA OMSTÄLLNING

Att ge plats för laddstolpar på lämpliga boendeparkeringsgator vore en viktig signal om att Malmö är en stad som är med i den gröna omställningen, säger Martin Molin (C) i replik till Andreas Schönström (S)

Även om vi tar bort parkeringarna på nio av tio gator, så kommer det fortfarande finnas plats för laddning på den sista. Schönströms åsikt verkar snarare baseras på socialdemokratisk ideologi än på praktiska och realistiska klimatlösningar, framförallt eftersom Andreas Schönström själv ofta försvarar just möjligheten till boendeparkering på gatorna.

  • Vill du se bättre elbilsladdningsmöjligheter i Malmö?

https://www.sydsvenskan.se/2024-04-07/socialdemokraternas-ideologi-star-i-vagen-for-den-grona-omstallningen/