En stad som lever hela dygnet

Myllrande torg, folkliv, sorl från uteserveringar och ett mångsidigt nattliv bidrar till bilden av en attraktiv och rolig stad. Malmö är på många sätt en kontinental stad, och i Centerpartiets Malmö finns ett stads- och nattliv som anstår en sådan.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Det finns många anledningar att värna ett rikt nattliv. Med evenemang på kvällar och nätter skapas folkliv som bidrar till trygghet, klubbar och barer skapar enkla jobb och konsertlokaler ger möjligheter för musiker och företag inom kultursektorn att utvecklas. Centerpartiet vill öka förutsättningarna för stadens nattliv genom att stryka de kommunala begränsningarna för öppettider, och låta skötsamma nattklubbar och restauranger hålla öppet när dom vill. Färre begränsningar gör det dessutom enklare för våra krögare att erbjuda alternativ till svartklubbar och annan kriminell verksamhet. Centerpartiet vill även att Malmö antar en speciell nattlivsstrategi, så att nattlivet får plats även i nya stadsdelar.

Konserter, uteserveringar och idrottsevenemang är alla delar av det stadsliv som Centerpartiet vill ha, även om det medför en del ljud. Städer måste få låta.Den kulturljudzon som uppförts i Sofielund är på många sätt en bra förebild, och möjligheterna att fritt spela musik, arrangera konserter eller på annat sätt fritt utöva kultur utan att riskera klagomål från omgivningen måste öka. Centerpartiet vill se fler kulturljudzoner, men också att Malmö verkar för att öka möjligheten till skydd för befintliga kultur- och idrottsarenor när nya bostäder som kan störas av ljudvolymen byggs i närheten.

Malmö har många fantastiskt fina torg. Tyvärr står många allt för ofta tomma. Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare upplåta torg åt tillfälliga arrangemang, och mer torgförsäljning ska tillåtas. Foodtrucks, matcyklar och annan form av mat- och dryckförsäljning bidrar både till attraktivitet och arbetstillfällen, och förutsättningarna att driva den typen av verksamheter ska öka, med mer tillåtande riktlinjer och färre avgifter.

Malmö stad har en erkänt god kompetens av att ordna arrangemang, något som bidrar till besöksnäringen och sätter staden på kartan. Denna kompetens ska nyttjas för att utveckla Malmöfestivalen till att vara hela Malmös festival. Genom att låta festivalen flytta mellan olika stadsdelar kan fler delar av staden leva upp. Mattält och temporära scener på Stortorget ersätts av restauranger och konsertlokaler runt om i staden, där besökarna får en genuin upplevelse och där hela Malmö får leva. Med en Malmöfestival som verkligen speglar Malmö kan festivalen gå från en angelägenhet för Skåne, till en angelägenhet för Sverige och hela Europa.

Centerpartiet vill:

  • Sänka avgifterna för foodtrucks, matcyklar och annan mobil försäljning, samt göra det tillåtet att stå på betydligt fler platser runt om i staden.
  • Ge tillstånd till dagliga marknader på fler torg, och att det ska vara möjligt att sälja annat än livsmedel.
  • Arbeta för att riktlinjerna kring ljud från exempelvis konsertlokaler och idrottsevenmang ändras, så inte nybyggda bostäder riskerar att döda stadens kultur-, idrotts- och nattliv.
  • Ta fram en nattlivsstrategi så att fler stadsdelar kan leva hela dygnet.
  • Göra det möjligt att få tillstånd för alkoholservering alla tider på dygnet.
  • Att fler områden i Malmö ska kunna fugera som kulturella frizoner, likt den kulturljudzon som finns i Sofielund.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.