Kulturhuvudstaden


Malmö är Sveriges självklara kulturhuvudstad - ingen annan stad har ett så brett utbud av organiskt framväxt kultur och ett så levande kulturliv på gräsrotsnivå. Kultur i form av teatrar och konserter, uteserveringar och nattklubbar, fotbollsmatcher, bibliotek, museum och folkliv gör Malmö till en spännande och attraktiv stad. Det bidrar till turism och lockar kvalificerad arbetskraft från hela världen. I stadsdelar med ett stort utbud av kulturella inslag blir det attraktivt att bo och bygga. För Centerpartiet är goda förutsättningar för den fria kulturen en nyckelfaktor när Malmö växer.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Malmö är en stad med mångfald av språk, mat, konst, sport och uteliv. För att ta tillvara på detta måste vi förvalta den kultur och konst som finns, och uppmuntra till nya former av kulturskapande. Kultur skapas bäst av människor själva, fria från politisk påverkan. För Centerpartiet är det viktigt att möjligheterna för kultur- och fritidsliv på gräsrotsnivå ökar, med större friheter och färre pekpinnar.

Malmös kultur- och nattliv är en del av lösningen för ökad trygghet. Nattlivet ger liv och rörelse i staden, bidrar till stadens attraktivitet och skapar mångas första jobb. En stad måste få låta, och Centerpartiet kommer verka för att öka möjligheterna för att nattklubbar, barer och konsertlokaler ska få finnas kvar i staden, med goda och långsiktiga förutsättningar.

Oavsett uppväxt ska alla få möjlighet till kulturell bildning. Den kommunala kulturen ska öka den kulturella tillgängligheten, där till exempel bibliotek och kulturskola är viktiga platser för det lärande och fungerar som verktyg för integration och jämlikhet. Kultur förenar, men politiskt inflytande över kulturen får aldrig syfta till att påverka befolkningen.

Den fria kulturen är för Malmös bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.