Sport, föreningsliv och en meningsfull fritid

Centerpartiet vill att idrotten ska vara en naturlig del av stadsutvecklingen och bidrar till en levande stad. Det ska vara enkelt att använda stadsmiljön för rörelse och motion, och det ska finns plats för föreningslivets viktiga arbete. Fler platser för spontanidrott som fotbollsmål, volleybollplaner, utegym och joggingslingor ska uppföras runt om i staden.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Idrott och föreningsliv har en självklar plats i Malmö. här finns några av landets främsta idrottsutövare tillsammans med hundratusentals föreningsaktiva barn, unga och vuxna. Idrotten finns för de som utövar den, men skapar också en gemenskap för alla som tittar på MFF, FC Rosengård, Malbas eller något annat av våra fantastiska lag.

Många barn och unga idrottar, men under flera år har aktivitetsnivån minskat. I Malmö, där förutsättningarna för föreningsidrott varierar beroende på vart i staden man bor eller vad ens föräldrar tjänar kan det vara svårt att hitta en passande aktivitet. För att fler barn och unga ska kunna engagera sig, något som är bra för både folkhälsa och gemenskap, vill Centerpartiet att fritidsnämnden arbetar aktivt med matchning mellan skolor och idrottsföreningar. En kommunal idrottscheck ska ge de minsta barnen ökade möjligheter att prova på olika idrottsaktiviteter, även om föräldrarnas ekonomi är begränsad.

När Malmö växer ökar trycket på idrottsanläggningarna. Planer och hallar räcker inte till, och förutsättningarna varierar beroende på vilken sport man utövar. Jämställdheten i idrotts- och föreningslivet måste öka. Det handlar inte bara om bidrag, utan om vem som får träningstider eller vilka anläggningar som prioriteras. Centerpartiet vill se en genomlysning av stadens idrottsverksamhet i syfte att öka jämställdheten, och underlätta för de som deltar på gräsrotsnivå.

Centerpartiet vill:

  • Utöka samarbetet mellan skolorna och fritidsnämnden, så att fler barn ska kunna engagera sig i föreningsverksamhet.
  • Införa en fritidspeng för att fler barn ska börja med föreningsidrott.
  • Arbeta för att riktlinjerna kring ljud från exempelvis konsertlokaler och idrottsevenmang ändras, så inte nybyggda bostäder riskerar att döda stadens kultur-, idrotts- och nattliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.