Grön teknik och framtidens energi


Malmö är en liten stad, med stora möjligheter att påverka. Genom att ta tillvara på den innovationsrikedom som finns i staden, i vår befolkning, i våra företag och i Öresundsregionen kan Malmö vara en föregångare för hur städer runt om i världen kan arbeta mot Parisavtalet och FNs globala mål för hållbar utveckling.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Stadens arbete med näringslivet ska utökas, med fler pilotprojekt och testanläggningar. Innovativa försök med energiproduktion, koldioxidinfångning, energilagring, och gröna bränslen ska eftersträvas. Malmö ska vara en stad som är öppen för nya teknologier för klimatet och miljön. Det bidrar till smartare lösningar för hela världen, samtidigt som lokala företag får möjlighet att utveckla nya idéer och skapa grön tillväxt. Som ett led i det vill Centerpartiet att delar av stadens industrimark reserveras till ett campus för utveckling och produktion av grön teknik

Tillgången till grön och förnybar el är avgörande om vi ska kunna fasa ut de fossila bränslen som bidrar till den globala uppvärmningen, och produktionen av lokal och grön energi ska öka. Centerpartiet vill arbeta för mer vindkraft i Öresund, genom ökad samordning med en stor utbyggnad på Sjollen där Malmö kan vara pådrivande för att energiproduktion i större utsträckning ska kunna samordnas med andra intressen.

Solkraft har potential att stå för en tredjedel av Sveriges energiförsörjning. Kommunen ska vara en föregångare, och solceller ska finnas på alla nya offentliga byggnader. Ambitionsnivån i detaljplaner och bygglov ska öka, så att solceller är standard vid alla större nybyggen, samtidigt som trösklarna för de villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag som vill sätta upp nya solceller ska sänkas.

Centerpartiet vill:

  • Öka samarbetet mellan staden, näringslivet och akademin för grön och hållbar tillväxt, exempelvis genom att skapa ett campus för grön industri och teknikutveckling.
  • Att staden genomför ett flertal pilotprojekt i olika stadsdelar med fokus på att minska föroreningar från transportsektorn.
  • Stärka miljökraven på fordon i de delar av staden med sämst luft, men lokala miljözoner.
  • Att gröna tak eller solceller ska vara standard i alla nya detaljplaner och större bygglov.
  • Sänka trösklarna för fastighetsägare som vill installera solceller.
  • Att alla nya, offentliga byggnader ska ha solceller på taket.
  • Att Malmö verkar för bättre möjligheter för havsbaserad vindkraft i Öresund, där det kan ske utan att riskera att skada växt och djurliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.