Sveriges miljöbästa stad


Malmö, Sverige och världen står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av hav och natur och ett allt för stort resursutnyttjande är skadligt för vår hälsa, leder till minskad biologisk mångfald och en ohållbar ekonomisk utveckling. Genom att visa vägen och inspirera, kan Malmö driva på för en grön omställning som gynnar både klimatet och tillväxten.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Malmö är redan en av Sveriges miljöbästa kommuner, men vi kan och ska vi göra mer! Centerpartiets Malmö är en stad där hållbarhet social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet går hand i hand, och vi kommer alltid vara med och bidra till ett Malmö där vi tänker nytt och innovativt.

Centerpartiet driver på för en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med effektivt lokalt miljöarbete. Det ska det vara enkelt, positivt och lönsamt att leva hållbart. Malmös invånare, företagare och kommunen kan tillsammans sätta ribban högt, och visa på att tuffa mål gynnar både klimat och ekonomisk tillväxt.

Oavsett om man bor i eller utanför staden och oavsett ekonomiska förutsättningar ska alla kunna leva hållbart, eftersom klimatförändringarna berör oss alla. Hållbarhetsarbetet måste ske på allas villkor, så det blir lätt att göra rätt. Det är hållbarhet för Malmös bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.