VAR MED OCH PÅVERKA BLI MEDLEM IDAG!

INTRESSERAS DU OCKSÅ AV POLITIKTISKA FRÅGOR?

VILL DU PÅVERKA DEN LOKALA POLITIKEN?

VAD I ÖRKELLJUNGA SLÅR DITT HJÄRTA LITE EXTRA FÖR?

TYCKER DU OCKSÅ ATT NEDANSTÅENDE RUBRIKER ÄR VIKTIGA?

TVEKA INTE, BLI MEDLEM IDAG OCH BLI EN DEL I ÖRKELLJUNGA KRETSENS ARBETE FÖR EN LIBERAL, FRAMÅT OCH NÄRODLAD POLITIK.

  • FRAMÅT FÖR KLARA INDUSTRITOMTER ATT ANVÄNDA
  • framåt för LIKA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN
  • FRAMÅT FÖR GRÖN OCH NÄRODLAD politik
  • framåt för en HÅLLBAR MILJÖ KOMMUN
  • LÅT INTE SVERIGE KLYVAS - FÖR EN LEVANDE LANDSBYGGD
  • NÄR SMÅFÖRETAGEN VÄXER - BLIR JOBBEN FLER
  • GRÖN TILLVÄXT ÄR NÖDVÄNDIG FÖR VÅR FRAMTID
  • TRYGGHET VAR EN ÄN du BOR
  • närhet till nära vård i hela landet
medlen

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.