Örkelljunga

Centerpartiet i Örkelljunga vill att Örkelljunga kommun ska behålla sin levande landsbygd och vi vill ta tillvara på de möjligheter som vårt vackra skogslandskap ger oss.

Vi vill främja företagande inom hela kommunen för att på så sätt skapa fler arbetstillfällen.

Vi tycker att alla hushåll ska ges frihet i sin vardag att själva välja. Även i en mindre kommun ska det gå att bo, arbeta och leva. För Sverige och Örkelljungas bästa!

Val 2022 Örkelljunga kretsens topp 5 kandidater till kommunfullmäktige.

En röst för Örkelljungas bästa!

Nr 1: Martin Gustafsson, 45år, Värsjöby

I HELA ÖRKELLJUNGA KOMMUN skall man kunna leva, ha tillgång till en bra skola, en bra vård och ett aktivt föreningsliv.

Vill du även att någon kämpar för mer Industrimark, att få tillbaka Folktandvården och att kommunen drivs med sunt förnuft?

Rösta då på mig, så att vi TILLSAMMANS kan vi skapa något FRAMÅT som är ännu BÄTTRE och GRÖNARE!


En röst för Örkelljungas bästa!

Nr 2: Anita Eriksson, 33 år, Lemmeshult

För vårdtagarens bästa! Jag vill att alla som arbetar med människor i Örkelljunga kommun ska känna yrkesstolthet. Att alla som får stöd och hjälp via kommunens omsorg ska känna sig trygg och delaktig i sin omsorg. Hur? Skippa minut planeringen och forma insatserna utefter personens behov. För Örkelljungas bästa!


En röst för Örkelljungas bästa!

Nr 3: Tomas Nilsson, 65år, Åkarp

Vår kommun är en fantastisk plats att bo och arbeta i. Vi måste vara rädda om den och sköta den så att hela kommunen kan leva och fortsätta växa. Arbete måste skapas genom att industriområden och bebyggelse skapas. Skola, vård o omsorg får kosta, kanske en skattehöjning behövs för Örkelljungabornas bästa!


En röst för Örkelljungas bästa!

Nr 4:Andreas Johansson, 45år, Kyrkolycke

Jag vill att vår fantastiska kommun ska präglas av frihet, gemenskap och sunt bondförnuft. Frihet innebär att du ska få bestämma över ditt liv och göra självständiga val. Gemenskap är att vi tillsammans bygger upp det som vi måste äga tillsammans, såsom skola och äldrevård. Sunt bondförnuft: gör inte saker krångligare än de behöver vara. För Örkelljungas bästa!


En röst för Örkelljungas bästa!

Nr 5: Therese Rosenlöf, 39år, Örkelljunga

Ideologi kallas en uppsättning tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. För mig är framåtanda och handling två stora grundpelare i mitt politiska arbete. Våra barn, gamla och särskilt utsatta behöver mötas med en öppenhet, omtanke, tydlighet och en god service. Rösta på mig för Örkelljungas bästa om ni vill ha en inkluderande och varm kommun som är tillgänglig för alla.

 

 

 

 

sol-has-bg

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter centerpartiet.se Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från centerpartiet.se

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.