Andreas Johansson

Personbild


Ledamot i Styrelsen

Örkelljunga Kretsen

Telefon: 0733-102353
E-post: andreas.johansson@centerpartiet.se

Uppdrag
Kommunstyrelsen
Ersättare
Utbildningsnämnd Ersättare
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB Styrelse Ersättare