Martin Gustafsson

Personbild


Ordförande och Gruppledare

Örkelljunga Kretsen

Telefon: 070-568 47 57
E-post:
martin.gustafsson@centerpartiet.se

Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Ersättare
Kultur-och Fritidsnämnd Ordförande
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande
Folkhälsoråd Personlig Ersättare
Krisledningsnämnden Ersättare

Personalutskott Ersättare
Kommunala Handikappsrådet Ledamot
Kommunala Pensionärsrådet Ledamot
Norra Åsbo jaktvårdskrets Ledamot
Styrgrupp för framtidens VA i Örkelljunga kommun 2019 Sammankallande

Kontakta Martin Gustafsson

Kontakta Martin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....