Therese Rosenlöf

Personbild


Vice ordförande i Styrelsen

Örkelljunga kretsen

Telefon: 0709-283038 
E-post:
therese.rosenlof@centerpartiet.se

Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelse Ersättare
Socialnämnd Ledamot
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Överförmyndarnämnd Ordförande