Tomas Nilsson

Personbild


Ersättare i styrelsen

Örkelljunga Kretsen

Telefon: 070-374 22 67
E-post: tomas.nilsson.eket@gmail.com

Uppdrag
Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Pinnågruppen Sammankallande
Nårab Styrelse Ledamot
Arbetsgrupp för naturvårdsfrågor Representant