Kontaktpersoner

Ordförande i kommunkretsen och oppositionsråd
Niklas Larsson
niklas.larsson@centerpartiet.se
070 143 82 25

Vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
Jimmy Ekborg
jimmy.ekborg@osby.se
076 837 41 86