Kontaktpersoner

Ordförande i kommunkretsen och kommunalråd
Niklas Larsson
niklas.larsson@centerpartiet.se
070 143 82 25

Ordförande i Hälsa- och omsorgsnämnden
Jimmy Ekborg
jimmy.ekborg@osby.se
070 931 82 21

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Lotte Melin
lotte@malshult.se
070 831 02 37