Osby kommun

Välkommen till Centerpartiet i Osby kommun

Jobb och företagande

Förbättra företagsklimatet så att fler lokala jobb kan skapas. Kommunen måste samarbeta med näringslivet och underlätta för lokala företag att lämna anbud vid upphandlingar.

Bygga och bo

Kommunen ska möjliggöra för bostadsbyggande i attraktiva lägen i Osby, Lönsboda, Killeberg och Visseltofta. Vårt kommunala bostadsbolag ska bygga sådana lägenheter som våra kommuninvånare efterfrågar.

En bra skola i alla kommundelar

Viktigt med skola i Osby, Lönsboda, Killeberg och Visseltofta. Skolan ska ha kunskap, trygghet och eleven i fokus.

Bygg ny förskola och högstadieskola i Lönsboda. Bygg ny förskola och skola vid idrottsplatsen i Killeberg.

Valfrihet i förskolan och skolan.

Det är viktigt att familjer får välja själv. Det ska finnas alternativ inom förskolan, tex familjedaghem och privata alternativ som Prästgårdens förskola i Osby.

Närproducerad mat

Maten som serveras i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden ska vara säker, sund, hållbar och av svenskt ursprung. Köttet ska vara uppfött med gott djurskydd och utan onödig användning av antibiotika.

Trygghet

Vi kräver återöppnande av polisstationen i Osby med lokala utredare och synliga poliser i yttre tjänst. Polisen ska skapa trygghet och motverka buskörning och skadegörelse. Brandstationer i Osby och Lönsboda samt räddningsvärn i Hökön.

Vi tycker att det är viktigt med god tillgänglighet till apotek och vårdcentral med läkare i både Osby och Lönsboda.

Vård och äldreomsorg

Bygg fler bostäder som är anpassade för 70+ i våra tätorter.

Äldre ska ha rätt att själv välja vem som utför hemtjänstinsatser.

Bygg nytt äldreboende i Lönsboda för att säkerställa rätten till lokalt boende.

Kommunikationer

Fullfölj utbyggnaden av bredband/fiber i hela kommunen, särskilt på landsbygden.

Tåg och bussar ska kunna användas även kvällar och helger. Nej till fördubblade biljettpriser mellan Osby och Lönsboda. Persontrafik på Sydostlänken med station i Lönsboda på järnvägen Älmhult-Karlshamn till nytta för arbetspendlare och studerande.

Säker trafiklösning på riksväg 15 genom Lönsboda.

Miljö och klimat

Minska utsläppen av miljöfarliga ämnen från dagvattnet till våra sjöar.

Närproducerad mat för kortare transporter och därmed bättre miljö.

Lokala biobränslen för trygg och miljövänlig energiförsörjning. Anlägg solceller på kommunala byggnaders tak.
Använd mer trä vid byggandet av bostäder och lokaler. Skogen är en lokal råvara som är förnybar och bra för klimatet.

Centrum

Inget köpcentrum i Marklunda. Förbättra tillgängligheten till centrum i Osby och Lönsboda. Fler parkeringsmöjligheter och cykelvägar i centrum. Trottoarer, cykelbanor och vägar ska vara säkra och väl underhållna.

Översyn av skolskjutsar

Fungerande skolskjutsorganisation med säkra och närmre hållplatser.

Fritidsverksamhet

Fortsatt satsning på drogförebyggande arbete, fritidsgårdar och föreningar. Bygg ny ishall med både stor och liten bana för föreningsliv och allmänhet.

Kommunens ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi för att klara framtida satsningar.

 

 

sol-has-bg

Senaste nytt från Osby

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.