för hela osby kommuns bästa!

Fritidsverksamhet
Vi fortsätter satsa på stimulerande fritidsgårdar och engagerade föreningar.

En bra skola i alla kommundelar
Viktigt med valfrihet inom barnomsorgen. Bra förskolor och skolor med god kvalitet i hela kommunen. Vi ser framemot en ny förskola och skola i Killeberg .

Kommunens ekonomi
Ordning och reda i kommunens ekonomi för att klara framtida satsningar.

Jobb och företagande
Fortsätt att förbättra företagsklimatet för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Samarbeta med näringslivet och underlätta för lokala företag att lämna anbud vid upphandlingar.

Miljö och klimat
Minska miljöfarliga utsläpp från dagvattnet till våra sjöar. Utveckla Fjärrvärmeverket i Osby för fortsatt trygg och miljövänlig energiförsörjning. Anlägg solceller på kommunala tak och verka för fler laddstolpar.
Använd mer trä vid byggandet av bostäder och fastigheter. Skogen är en lokal råvara som är förnybar och bra för klimatet.

Vård och äldreomsorg
Fortsatta satsningar på äldreomsorgen för att behålla god kvalitet i hela kommunen, tex genom fler förebyggande insatser för äldre och ett utökat anhörigstöd. Vi bygger nytt äldreboende i Lönsboda för att säkerställa rätten till lokalt boende.

Bygga och bo
Kommunen ska möjliggöra för bostadsbyggande i attraktiva lägen i Osby, Lönsboda, Killeberg och Visseltofta. Vi ska bygga lägenheter som våra kommuninvånare efterfrågar, både för yngre och äldre.

Trygghet hela livet
Vi bygger en polisstation i kombination med brandstationen i Osby för att öka polisnärvaron i hela kommunen.

Det är viktigt med god tillgänglighet till apotek och vårdcentral med läkare i både Osby och Lönsboda.

Närproducerad mat
Servera mer närproducerad mat på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden för att säkerställa god kvalitet och för att öka den inhemska livsmedelsproduktionen.

Kommunikationer
Viktigt med tillgång till bredband/fiber i hela kommunen. Tåg och bussar även kvällar och helger.
Bygg klart riksväg 15 genom Lönsboda för att öka trafiksäkerheten. Tågstopp i Lönsboda när Sydostlänken är klar.

sol-has-bg

Senaste nytt från Osby

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.