Ingrid Johansson

Ingrid Johansson


Ersättare valnämnden

Ordinarie i Valberedningen

Lite om Ingrid


Ålder: 73 år

Yrke: Pensionär

Bosatt: Glimåkra

Viktiga frågor:

  • Landsbygdsutveckling
  • Närproducerad mat
  • Miljö och öppna landskap
  • Trygghet

Jag driver ett skogsbruk och har köttproduktion i liten skala tillsammans med min man i Färeshult utanför Boalt. Lantbruket är viktigt, därför bör vi undvika att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. För mig är det viktigt att maten bör produceras så nära konsumenterna som möjligt och att vi tar hand om naturen.

Vi behöver en levande landsbygd! Att det finns god tillgång till service även på mindre orter i kommunen, inte minst fiber.

En trygg, ren och säker miljö för alla!

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.