Ingrid Johansson

Ingrid Johansson

Text


Ersättare valnämnden


Lite om Ingrid

 

Ålder: 73 år

Yrke: Pensionär

Bosatt: Glimåkra

Viktiga frågor:

  • Landsbygdsutveckling
  • Närproducerad mat
  • Miljö och öppna landskap
  • Trygghet

Jag driver ett skogsbruk och har köttproduktion i liten skala tillsammans med min man i Färeshult utanför Boalt. Lantbruket är viktigt, därför bör vi undvika att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. För mig är det viktigt att maten bör produceras så nära konsumenterna som möjligt och att vi tar hand om naturen.

Vi behöver en levande landsbygd! Att det finns god tillgång till service även på mindre orter i kommunen, inte minst fiber.

En trygg, ren och säker miljö för alla!