Tom DeCorbin Elliot


Ersättare i TT nämnden

Lite om Tom

Ålder: 71 år

Yrke: God man

Bosatt: Hanaskog

Viktiga frågor:

  • Arbete/sysselsättning
  • Integration
  • Öka känslan av delaktighet i sociala sammanhang för fler
  • Värdegrund

Inflyttad sedan 9 år, bor i Hanaskog och trivs förträffligt med närhet till natur, kultur och om jag vill goda kommunkiationer till storstaden och kontinenten. Jag gillar att plocka svamp, fiska och påta I trädgården. Under mitt yrkesverksamma liv har jag främst arbetat inom pyskiatrisk öppen/slutenvård. Jag är som person positiv och lösningsfokuserad, inget är omöjligt. Frihet att själv få bestämma vård, omsorg, boendeform. Jag har också viss oro för främlingsfientliga krafter i samhället och vill ha möjlighet att påverka utvecklingen för människans bästa.

Jag valde att bli medlem I centerpartiet för att det ska bäst mostsvarat mina värderingar i stort och smått!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.