Hållbarhet

För östra göinge framåt!

Centerpartiet i Östra göinge står upp för trygghet, medmänsklighet och hållbarhet. Vi tror på människans inneboende kraft, alla ska kunna bestämma över sitt liv. Vi vill hitta nya lösningar på de utmaningar som vi står inför. På många sätt går det bra för Östra Göinge. På flera områden har vi vänt motgång till medgång och utvecklat kommunen på ett positivt sätt. Det vill vi fortsätta med!

Jobb

  • Fler ska skapa sig en sysselsätning och hamna i egnen försörjning
  • Det ska löna sig att arbeta.

Skola

  • Skolan ska vara trygg
  • Kunskaperna ska öka

Hälsa och omsorg för våra äldre

  • Rätten att välja ska även gälla våra särskilda boenden
  • Anhörigstöd och demensvård ska stärkas

Landsbygd och byar

  • Fiberutbyggnaden måste stärkas
  • Trygghet i hela kommunen

Miljö och klimat

  • Laddstolpar och förnybart drivmedle i kommunen
  • fortsätt öka andelen svenska livsmedel i den offentliga maten

Det politiska landskapet har förändrats mycket i Sverige sen valet 2018 och nya konstellationer har uppstått. Vi ser positivt på att fortsätta med samarbetet med ett liberalt tänkande

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig och den bygger på rättvisa och hållbarhet.
Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs.
När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Relaterade blogginlägg