Våra idéer

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid.

  • Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt
  • Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism
  • Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd
  • Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vår ideologi: Sverige och världen i framtiden

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var de än känner att de hör hemma.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti.

Vår politik bygger på reformer som är långsiktigt hållbara – därför bär vårt idéprogram namnet ”En hållbar framtid”.

Här kan du läsa hela idéprogrammet , 835.7 kB.

Här finns idéprogrammet på lättläst svenska , 313.1 kB.


Framtidsagenda 2030

Centerpartiets Framtidsagenda 2030 , 337.3 kB. är resultatet av en stor och gemensam arbetsinsats där synpunkter från Centersveriges distrikt, kretsar och syskonförbund tagits in.

”Ge kraft år varje människa – En hoppfull väg framåt” heter dokumentet som lägger grunden för en långsiktig politisk, organisatorisk och kommunikativ strategi för partiet.

Framtidsagenda 2030 , 337.3 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.