Centerpartiet- för Östra göinge kommun Framåt! 

Hela Östra göinge!

Vi i centerpartiet arbetar att utvecklingen fortsätter framöver med;

 • Utveckling av våra byar och landsbygd
 • Fiberutbyggnaden måste stärkas
 • Trygghet i hela kommunen
 • Miljö och klimat
 • Laddstolpar och förnybart drivmedlel i kommunen
 • fortsätt öka andelen svenska livsmedel i den offentliga maten
 • Arbete
 • Fler ska skapa sig en sysselsätning och hamna i egen försörjning
 • Det ska löna sig att arbeta
 • Skola
 • Skolan ska vara trygg
 • Kunskaperna ska öka
 • Hälsa och omsorg för våra äldre
 • Rätten att välja ska även gälla våra särskilda boenden
 • Anhörigstöd och demensvård ska stärkas


Det politiska landskapet har förändrats mycket i Sverige sen valet 2018 och nya konstellationer har uppstått. Vi ser positivt på att fortsätta med samarbetet med ett liberalt tänkande

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig och den bygger på rättvisa och hållbarhet.
Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs.
När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.