Hela Skurup ska leva

För oss i Centerpartiet är det viktigt att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av Skurups kommun.

Det handlar om satsningar i alla delar, både vad gäller infrastruktur och bostäder samt att

kollektivtrafiken måste vara tillgänglig och välfungerande.

Skolorna i våra mindre orter spelar en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. De utgör ofta navet i samhället och är viktiga för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på orten.

En förutsättning för livskraft i hela kommunen är att det finns ett vägnät som håller hög standard och som underhålls på ett godtagbart sätt.

Ett livskraftigt jordbruk inom vår kommun är en viktig motor för landsbygden och en förutsättning för närproducerad mat, biologisk mångfald och öppna landskap som så många människor har glädje av. Exploatering av högproduktiv jordbruksmark måste undvikas. Jordbruksmark som exploateras kommer aldrig mer att kunna brukas.

Centerpartiet vill:

  • satsa på en landsbygdsmiljon för att utveckla landsbygden i vår kommun.
  • att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och välfungerande.
  • att resenärerna ska kunna ha tillgång till fungerande uppkoppling genom wifi i kollektivtrafiken.
  • att alla som vill ska ha möjlighet till bredband via fiber 2020.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.