Nyheter

bild
Senaste nyheten

Följ oss gärna i sociala medier! Läs mer
Filtrera arkiv:
2020
december
2022
juli
Senaste nytt
Visa fler artiklar

26 maj är det dags

 

Kom ihåg EU-valet, läs mer här


Lag och trygghet

Land skall med lag byggas. Förutom att det är Karl den XV:s valspråk kan ursprunget spåras tillbaka till Sveriges olika landskapslagar.

I oktober 2018 i en krönika skrev före detta arbetsmarknadsminister och partisekreterare (M) i Sven Otto Littorin att "Land skall med lag byggas, inte med värdegrunder eller allmänt tyckande."

Moderaternas förslag om att frånta personer som stött terrorister allt from av stöd i Staffanstorps kommun kan tyckas lovvärt. För jag tror inte någon vill se en terroristsympatisör som granne och hjälpbehövande i vår kommun. Någon som ska åtnjuta möjligheten att leva av vår godhet trots sin egen grymhet.

Vi i Centerpartiet skulle vilja se en internationell tribunal och vi vill se varje missdådare dömd och straffad för sina brott. Men det måste ske i enlighet med gällande lagar och regler.

Enligt Moderaterna kommer det inte att ske och det vet "alla". Det är också här som problemen i förslaget uppstår. Om det inte finns bevis för att lagföra någon i nationell domstol hur ska då Staffanstorps kommun kunna finna tillräckliga bevis för att en person tillhör eller sympatiserar med en terroristorganisation? Vi har ingen egen utredande polis, vi har ingen säkerhetspolis, vi har åtta väktare utan ingripanderätt som delar på en bil.

Är det meningen att enskilda socialsekreterare ska bedöma vem som är en återvändande terrorist eller inte?

Vi har tack och lov så vitt känt inga återvändare från IS i Staffanstorps kommun, vi har så vitt känt ingen härifrån som rest för att strida eller på annat vis understött IS.

Men när folkvalda representanter är villiga att åsidosätta de lagar de är skyldiga att upprätthålla för att de ser sig själv som goda då är vi ute på ett sluttande plan. Vilken blir nästa grupp som ska uteslutas från samhället?

Vi står på offrens sida och mot mörkar krafter, men vi gör det med demokratiska värderingar och lagboken som stöd. Lagar kan ändras och de kan justeras, detta görs i riksdagen och inte utan erforderlig bevisföring på kommunal nivå.

Vägen till helvetet är nämligen kantad av goda föresatser.

 

Efter Årsstämman 2019


Centerpartiet i Staffanstorps kommun höll sitt årsmöte på Kultuforum Esarp. Styrelsen summerade verksamhetsåret som har varit fokuserat på valet och arbetet inför det. I kommunvalet ökade vi från 4,22% till 5,45% (från 625 till 864 röster) vilket vi alla är väldigt glada för. Ett tack framfördes till alla medlemmar som gjorde fina insatser i valarbetet.

Inför årsmötet hade Yvonne Nilsson avböjt omval. Efter 15 år som ordförande var det tid för nya krafter i kommande styrelsearbete. Till ny ordförande för Centerpartiet i Staffanstorp valdes enhälligt Britt-Marie Jobacker, Hjärup.

Britt-Marie har varit aktiv inom centerrörelsen sedan ungdomsåren och tycker det är stimulerande och roligt att få uppdraget som ordförande. I samverkan med styrelsen vill hon inbjuda till intressanta medlemsmöten, engagemang inför europaparlamentsvalet i maj, följa upp den politiska debatten och möta väljarna runt om i kommunen.

Viktiga frågor för Britt-Marie är kultur och arbetet för ett hållbart samhälle.

Efter årsmötesförhandlingarna informerade Gunilla Larsson om Theodor Jönssons stiftelse och arbetet i styrelsen samt visade runt i lokalerna.

 

Britt-Marie tackar Yvonne för hennes insats under många år.