Staffanstorp
Centerpartiet lokalt

Staffanstorp

Välkommen till Centerpartiet i Staffanstorp

Vi i Centerpartiet vill jobba med för oss viktiga frågor, t.ex. att det ska serveras svensk och nylagad mat till skolor och äldreomsorg, via bredband och belysning på landsbygden, till källsortering. Vi värnar också småföretagarna och tryggheten. För en hållbar utveckling!

 

yttranden

Om fördjupad översiktsplan för Flackarp - Höjebromölla, samt om översiktsplanen över Framtidens kommun - Livsoas 2039

Läs här

Motion

Använd exploaterningsnetto till låneamortering

Läs mer här

 

Bli medlem

Förändringar i höst

Vi kommer att göra en del förändringar av representation i Staffanstorps kommun inför hösten,
med anledning av att Robert Wedmo har avsagt sig de kommunala uppdragen pga personliga skäl. Ett varmt tack till Robert för dina insatser och engagemang för partiet.


Till ny ledamot i kommunsstyrelsen föreslås Britt-Marie Jobacker, Hjärup. Formellt kommer detta att beslutas
vid fullmäktige under hösten.

stort tack för stödet i EU-valet!


Tack för din röst vid EU valet – mer än 1000 röster blev i resultat 10,3 % här i Staffanstorps kommun!

Vill du veta mer om vårt arbete – kontakta ordförande Britt-Marie Jobacker – Britt-Marie.Jobacker@centerpartiet.se

Klart du ska bli medlem!

Här läser du mer om vår politik i EU

Yrkanden och reservationer

Vissa yrkanden som är lagda under möten presenterar vi här, följ länken.

De reservationer som lämnas in skriftligen till kommunen finner du här.

 

för dig som ser framåt

Sökes: Borgerlig liberal som inte är redo att överge sina ideal.

Person som inte tror att morgondagens problem löses med inspiration från 30-talet.

Du tycker om entreprenörskap och inser att en persons härkomst inte avgör vad personen kan åstadkomma i framtiden.

Finnes: Ett borgerligt parti som tror på grön liberalism och inte svajar i sin övertygelse.

Ett parti för framtiden och som kommer föra Staffanstorp Framåt!

 

Följ oss på Facebook

Senaste nytt från Staffanstorp

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.