Staffanstorp
Centerpartiet lokalt
 • / Vår politik

Vår politik

Vi arbetar för:

 • Bevara bra jordbruksmark för matproduktion
 • Bygg varierat boende, bl.a. fler hyresrätter
 • Levande kommun i alla kommundelar
 • Värna landsbygden
 • Ljus- och trygghetsplan för tätorterna
 • Underhåll av gator och grönområden
 • Förstärk fältgruppen
 • Aktivt miljö- och klimatarbete, mer förnybar energi, lokal upphandling samt minska avfallsmängden
 • Öka kvalitet i förskola/skola, bra arbetsmiljö
 • Öka kvalitet i vård och omsorg, förstärk hemtjänsten, värdigt bemötande

 

Vi vill att hela Skåne ska utvecklas och att du ska kunna leva, arbeta eller studera där du vill.

Hög kvalitet och tillgänglighet i vård och omsorg. Stärk primärvårdens roll som första steg in i sjukvården. Som patient ska du själv kunna välja såväl vårdcentral som läkare.

Miljö och klimat För ett hållbart samhälle uppmuntrar vi de skånska företagen att ligga i framkant kring den gröna tillväxten med kreativa och konstruktiva miljöperspektiv.

Trygghetsarbetet måste fortsätta och polisen bli mer närvarande. Tryggheten är en av vår tids största utmaningar och vi har förslagen för att uppnå detta.

Björn Larsson

Björn Larsson, vår kandidat till regionfullmäktige

 

 

Det kom en fråga:

En fråga om miljöstrategen som Treklövern föreslog i sin budget. Om jag förstått det rätt valde man i KS att i stället att satsa 300 000 på att ta fram en miljöplan. Det är ju bra, men inte riktigt vad ni önskade, eller hur? Det är halva summan av vad man ville lägga på en miljöstrateg. Är ni i C nöjda med detta? Jag undrar också vem som ska ta fram denna plan? Finns det resurser nog i kommunhuset för det arbetet?

Nu går ju pengarna från ks konto för oförutsedda händelser till att bekosta organisation med ordningsvakter i stället.

Svar från oss:

Vårt krav på att anställa en miljöstrateg finns kvar, men vi vill nu först ta fram en miljöplan och lägga fast vad vi vill åstadkomma i vår kommun, därefter kan vi rekrytera den personal som bäst passar den profil vi vill driva.

En stor majoritet av förtroendevalda vill att kommunen intensifierar miljöarbetet, och detta är första steget. Som förtroendevald är vi med och beslutar att en miljöplan ska arbetas fram, men vi överlåter helt åt förvaltningen med våra duktiga chefer att avgöra om det finns interna resurser eller vi ska anlita konsult för arbetet.

Staffanstorp Centerparti har funnits i kommunen i 100 år. Detta firades med tårta och livliga diskussioner på Torget i september 2016.

Centerpartiet i Staffanstorp firade 100 år 2016!

Vi tycker till på olika sätt

 

På den här sidan kan du se vad vi reserverat oss mot, eller som vi lämnat särskilda yttranden på. Du finner rubrikerna (som är länkar) till höger i fönstret.