Staffanstorp
Centerpartiet lokalt
 • / Vår politik

Vår politik

Vi arbetar för:

 • Bevara bra jordbruksmark för matproduktion
 • Bygg varierat boende, bl.a. fler hyresrätter
 • Levande kommun i alla kommundelar
 • Värna landsbygden
 • Ljus- och trygghetsplan för tätorterna
 • Underhåll av gator och grönområden
 • Förstärk fältgruppen
 • Aktivt miljö- och klimatarbete, mer förnybar energi, lokal upphandling samt minska avfallsmängden
 • Öka kvalitet i förskola/skola, bra arbetsmiljö
 • Öka kvalitet i vård och omsorg, förstärk hemtjänsten, värdigt bemötande

 

Vi vill att hela Skåne ska utvecklas och att du ska kunna leva, arbeta eller studera där du vill.

Hög kvalitet och tillgänglighet i vård och omsorg. Stärk primärvårdens roll som första steg in i sjukvården. Som patient ska du själv kunna välja såväl vårdcentral som läkare.

Miljö och klimat För ett hållbart samhälle uppmuntrar vi de skånska företagen att ligga i framkant kring den gröna tillväxten med kreativa och konstruktiva miljöperspektiv.

Trygghetsarbetet måste fortsätta och polisen bli mer närvarande. Tryggheten är en av vår tids största utmaningar och vi har förslagen för att uppnå detta.

Staffanstorp Centerparti har funnits i kommunen i 100 år. Detta firades med tårta och livliga diskussioner på Torget i september 2016.

Centerpartiet i Staffanstorp firade 100 år 2016!

Vi tycker till på olika sätt

 

På den här sidan kan du se vad vi reserverat oss mot, eller som vi lämnat särskilda yttranden på. Du finner rubrikerna (som är länkar) till höger i fönstret.