Insändare

Öppna badet, biblioteken och idrottshallarna!


Den pågående pandemin ger många problem i samhället. Det viktigaste är att inte smittan sprids. Men samtidigt mår vi bäst om vi kan leva så normalt som möjligt.

I denna svåra kris har vi som nation lyssnat till de myndigheter som drar upp riktlinjerna för hur vi som svenska medborgare ska agera. Vi ska följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer. Men FHM har inte rekommenderat kommunerna att stänga idrottshallar, bad och bibliotek, så som skett i Staffanstorp.

Det beslut som fattades av kommunstyrelsens ordförande i början av mars borde ha byggt på evidens. Evidens säger att en liten kommun, inklämd mellan flera större kommuner, i en förhållandevis tätbebyggd region, vinner ingenting på nedstängning av kommunala idrottshallar och bibliotek. Dessutom går detta ordförandebeslut helt emot de myndigheters rekommendationer som vi är satta följa.

Vi i Centerpartiet liksom många medborgare i Staffanstorp önskar att badet och idrottshallarna öppnar igen omedelbart. Det kan finnas restriktioner om antal samtida besökare men det löser personalen på plats.

På samma sätt finns behov av biblioteken. Både barn och äldre har stor glädje av att kunna låna böcker och berika sin fritid. Vi har de som studerar på distans som har ett behov att kunna besöka våra bibliotek Det är inte större fara att besöka ett bibliotek än att besöka en butik. Samma regler om avstånd mellan besökare kan gälla.

Vi önskar att badet, biblioteken och idrottshallarna öppnas igen, för att ge många en rikare fritid.

CENTERPARTIET i Staffanstorp

12 maj 2020

Vår politik

Vi arbetar för:

  • Bevara bra jordbruksmark för matproduktion
  • Bygg varierat boende, bl.a. fler hyresrätter
  • Levande kommun i alla kommundelar
  • Värna landsbygden
  • Ljus- och trygghetsplan för tätorterna
  • Underhåll av gator och grönområden
  • Förstärk fältgruppen
  • Aktivt miljö- och klimatarbete, mer förnybar energi, lokal upphandling samt minska avfallsmängden
  • Öka kvalitet i förskola/skola, bra arbetsmiljö
  • Öka kvalitet i vård och omsorg, förstärk hemtjänsten, värdigt bemötande

 

Vi vill att hela Skåne ska utvecklas och att du ska kunna leva, arbeta eller studera där du vill.

Hög kvalitet och tillgänglighet i vård och omsorg. Stärk primärvårdens roll som första steg in i sjukvården. Som patient ska du själv kunna välja såväl vårdcentral som läkare.

Miljö och klimat För ett hållbart samhälle uppmuntrar vi de skånska företagen att ligga i framkant kring den gröna tillväxten med kreativa och konstruktiva miljöperspektiv.

Trygghetsarbetet måste fortsätta och polisen bli mer närvarande. Tryggheten är en av vår tids största utmaningar och vi har förslagen för att uppnå detta.

Staffanstorp Centerparti har funnits i kommunen i 100 år. Detta firades med tårta och livliga diskussioner på Torget i september 2016.

Centerpartiet i Staffanstorp firade 100 år 2016!

Vi tycker till på olika sätt

 

På den här sidan kan du se vad vi reserverat oss mot, eller som vi lämnat särskilda yttranden på. Du finner rubrikerna (som är länkar) till höger i fönstret.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.