Definitionen av "närproducerat"återkallas

Den 12 november fattade regionstyrelsen i Region Skåne beslut om definition av ”närproducerat”. Detta för att kunna mäta hur Region Skåne lever upp till sitt miljömål om närproducerade livsmedel. Centerpartiet och övriga partier i Allians för Skåne föreslår nu att regionstyrelsen återkallar definitionen.

Region Skåne har miljömålet att andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 70 procent av den totala livsmedelsbudgeten år 2020. Miljömålet säger att närproducerade livsmedel ska prioriteras.

Men ”närproducerat” har inte varit definierat. Regionstyrelsen i Region Skåne beslutade därför den 12 november att definiera ”närproducerat” som ”Livsmedel som har sitt ursprung och är förädlat i följande regioner: Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Östergötland, Region Halland, Västra Götalandsregionen samt hela Danmark.”

Definitionen har väckt kritik från livsmedelsbranschen, inte minst att ”hela Danmark” skulle ingå.

– Vi gjorde fel. Vi i Centerpartiet i Skåne har kämpat så länge för närproducerat, både för klimatet och de lokala näringarnas skull. Vi har tidigare drivit igenom att Region Skånes inköp av livsmedel ska uppfylla svensk lagstiftning. Det innebär till exempel att svenska djur- och växtskyddslagar ska gälla och att användning av antibiotika inte får ske i förebyggande syfte. När vi äntligen fick möjligheten att få till en definition av närproducerat, gick vi med på en kompromiss som inte blev bra. Den definitionen återkallas nu, säger Annette Linander (C), regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

Det innebär inte att Centerpartiet har gett upp hoppet om att få till en definition av ”närproducerat” eftersom en sådan behövs som instruktion till tjänstemännen som köper upp varor.

– Vi tar nya tag. Vi i Centerpartiet i Skåne kommer att kämpa för att närproducerat – med ett mindre geografiskt område och självklart utan Danmark med – kommer att komma tillbaka i det nya miljöprogram som Region Skåne nu arbetar med. Först när man har en definition kan man mäta hur mycket som de facto köps in av våra producenter och det är en hjärtefråga för oss, säger Birte Sandberg (C), regionråd och lantbrukare.

Läs gärna debattartikel i dagens Sydsvenskan av företrädarna för Allians för Skåne.