Vår politik

Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser Centerpartiet positivt på Skånes framtid. Här finns en varm och välkomnande befolkning, innovation, utveckling och entreprenörskap. Men vi vill mer! Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid för ett Skåne i balans.

Med jordnära visioner skapa Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje skåning.

sol-has-bg sol-light-text

Nära Vård

När Skåne växer ställs vi inför nya utmaningar. Inte minst ställs vården på prov när våra invånare blir fler och dessutom äldre. För Centerpartiet är en trygg och nära vård utan onödiga väntetider högsta prioritet. För oss är det kvalitet och tillgänglighet, inte vårdgivarens privata eller offentlig regi, som har betydelse. Du ska ha möjlighet att välja den vårdcentral som passar dina behov bäst och där du känner dig som mest trygg. Om din livssituation gör så att ett digitalt besök i vården är bättre än ett fysiskt ska det vara möjligt. Valfrihet och ett ökat självbestämmande är vägen till en vård med kortare köer, snabbare hjälp och ökad trygghet för alla.

Gröna Skåne

Skåne är en fantastisk plats, med ett speciellt rum i mångas hjärtan. Det är en region som, med dess unika geografiska placering och de möjligheter som den innebär, har goda förutsättningar för ett världsledande miljö- och klimatarbete.

Vi ställs allt oftare inför stora prövningar orsakade av klimatförändringarna. Många av oss minns den extrema torkan som drabbade Skåne under sommaren 2018 eller skyfallen under 2021. Klimatförändringarna måste tas på allvar och bemötas med kunskap och innovation.

Hela Skåne

Skåne är en region med stora möjligheter. Regionen är rik på både rogivande natur och pulserande storstad. Här finns något för alla och här ska människor kunna bo, leva och utvecklas som hen önskar.

För att Skåne ska kunna utvecklas som en attraktiv plats för både besökare och bofasta krävs att vi tar tillvara och värna det som gör regionen unik. Vi ska värna vår värdefulla åkermark samtidigt som vi bygger för fler. Byggnationer ska vara bra för miljö och människor både idag och i framtiden. Vi vill inte att våra resurser förbrukas i onödan utan att vi värnar en hållbar utveckling i hela Skåne.

Tryggare Skåne

Frihet är liberalismens kärna och trygghet är en grundläggande förutsättning för frihet. Den som känner sig trygg såväl i sig själv, sitt hem och i det offentliga rummet har möjlighet att leva sitt liv så som hen vill. Skåne ska vara en trivsam och trygg plats att bo och arbeta på.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.