Mer kunskap om HIV och ökad tolerans

Den 1 december är det Världsaidsdagen. Många med hiv i Sverige upplever att de utsätts för fördomar, diskriminering och stigma. Det måste vi ändra på!

Idag den 1 december är det Världsaidsdagen – World AIDS Day.

Att leva med hiv idag är att leva med en kronisk infektion och därmed livslång medicinering. Men svensk sjukvård och dagens mediciner mot hiv är så effektiva, att nivåerna av virus minskar till praktiskt taget noll, även kallad omätbar virusnivå.

När detta sker, kan hiv inte längre skada immunförsvaret. Och inte heller överföras till andra, till exempel vid oskyddat sex eller graviditet. Med andra ord: Det går att leva ett fullt normalt och långt liv med hiv idag.

Ändå upplever många med hiv i Sverige att de utsätts för fördomar, för diskriminering och för stigma. Det finns det tyvärr ingen medicin i världen som kan råda bot på. Det är istället kunskap och ändrade attityder som behövs. Både i Sverige och i världen.

För att minska spridningen och öka kunskpen om hiv, föreslår Centerpartiet;

  • Sprututbytesprogram över hela landet
  • Mer information om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar – här har ungdomsmottagningarna en viktig roll
  • Ännu mer forskning kring hur det är att åldras med hiv, samt undersöka möjligheterna till hiv-specialiserade geriatriker