Miljö och klimat för ett levande Skåne

Centerpartiet är en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Sverige och internationellt. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ett ansvar, så även vi i Skåne. Genom att vi ställer hårda krav lokalt kan utvecklingen gå snabbare. Därför ska vi också uppmuntra de skånska företagen att ligga i framkant kring den gröna tillväxten med kreativa och konstruktiva miljöperspektiv. Men även regionen ska vara ledande i sina egna verksamheter när det gäller ett hållbart samhälle.

sol-has-bg

 

Centerpartiet vill:

  • att Skåne blir en spjutspets för den gröna tillväxten
  • att Region Skåne tar på sig ledartröjan när det gäller miljöarbetet i det offentliga Skåne
  • att Region Skåne blir mer delaktig i arbetet för att förebygga stranderosionen i Skåne
  • att regionala arbetsplatser, pendlarparkeringar, vårdcentraler och sjukhus utrustas med laddstolpar
  • att inom Region Skåne kraftigt minska bruket av produkter som innehåller mikroplaster
  • att Region Skåne medverkar i arbetet med att säkerställa kvaliteten och tillgången på dricksvatten i Skåne
  • att ta fram en strategi för att minska mängden farliga kemikalier i regionens verksamheter
  • att regionen endast ska använda giftfria textilier inom sina verksamheter
  • att de offentliga verksamheterna i Skåne ligger i framkant vad gäller miljöarbete och agerar som en god förebild
  • att Östersjösamarbetet och annat gemensamt arbete stärks med fokus på att förbättra vattenkvalitén i både Öresund och Östersjön

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.