Ekonomi för en hållbar framtid

Bild

Region Skåne ska driva verksamheter som både är lagstadgade och sådana som på olika sätt bidrar till en bättre folkhälsa, ett ökat välmående hos befolkningen samt en utveckling av Skåne i sin helhet.

För att driva dessa verksamheter krävs intäkter av olika karaktär. Huvuddelen av intäkterna kommer från beskattningen av befolkningen, dels i form av skatter, dels av statsbidrag. Därutöver utgörs en stor del av intäkterna av avgifterna som brukarna betalar för tjänster som Region Skåne tillhandahåller. De stora intäktsposterna är biljetterna på Skånetrafiken och patientavgifterna inom sjukvården.

Ansvaret för att driva verksamheterna ska hela tiden kombineras med det ekonomiska ansvaret, det vill säga en hög kvalitet, en hög produktivitet och en hög effektivitet till lägsta möjliga kostnad. Det är brukarnas och skattebetalarnas pengar vi använder och det innebär att ska vara noga i användningen. Vi måste kunna hålla både avgifter och skatter på en för invånarna acceptabel nivå.

Centerpartiet vill:

  • att skattesatsen så långt som det är möjligt ska behållas oförändrad under mandatperioden
  • att den moderna tekniken, IT och digitala lösningar, hela tiden prövas för att både öka kvaliteten och minska kostnaderna
  • att investeringar som bedöms minska kostnader prioriteras
  • att en översyn sker av alla organisationer och bolag som Region Skåne medverkar i och/eller medfinansierar
  • att investeringar både i byggnader och i verksamheter sker med eftertänksamhet, för att undvika onödiga skatte- och avgiftshöjningar framöver

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.