Trygghet i hela Skåne

De skånska invånarna ska kunna bo och verka i en trygg kommun. Därför måste trygghetsarbetet intensifieras, polisen måste bli närvarande i hela Skåne. Dessutom måste vi arbeta för att öka tryggheten för våra resenärer i kollektivtrafiken, patienter på våra akutmottagningar och personalen inom sjukvården. Tryggheten är en av vår tids största utmaningar och därför måste vi också komma med kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med detta.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

  • att polisreformen fullföljs och där minst två områdespoliser per kommun, utgör basen i den nära polisiära organisationen
  • att polisresurserna ska finnas ute bland människorna i vår region
  • att polisen förses med bättre verktyg för att klara upp fler brott
  • att polisen arbetar aktivt med förebyggande av brott
  • att det skapas tryggare stationsmiljöer och säkra cykelparkeringar i den skånska kollektivtrafiken
  • att alla som reser i den skånska kollektivtrafiken ska känna sig trygga ombord
  • att det ska bli samma påföljd för de som attackerar ambulanser som när de gör det mot polis och räddningstjänst
  • att det mer aktivt arbetas mot hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat förtryck
  • att skapa en ökad trygghet på våra skånska akutmottagningar
  • att det mer aktivt arbetas mot våld i nära relationer och sexuella trakasserier

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.