En primärvård för alla

När Skåne växer ställs vi inför nya utmaningar. Inte minst ställs vården på prov när våra invånare blir fler och dessutom äldre. För Centerpartiet är en trygg och nära vård utan onödiga väntetider högsta prioritet. För oss är det kvalitet och tillgänglighet, inte vårdgivarens privata eller offentlig regi, som har betydelse. Du ska ha möjlighet att välja den vårdcentral som passar dina behov bäst och där du känner dig som mest trygg.

Den bästa vården är den som inte behövs. Vården ska också ge oss hjälp och råd för att vi inte ska bli sjuka. Desto tidigare vi kan agera för att hjälpa människor som riskerar att drabbas av såväl fysiska som psykiska åkommor desto bättre. Därför vill Centerpartiet satsa stort på fler förebyggande insatser inom vården.

  • Primärvården får i uppdrag att genomföra återkommande riktade hälsosamtal i fler åldersgrupper.
  • Livsstilsmottagningar knutna till primärvården uppförs på flera håll i Skåne.
  • Primärvården ska säkra tillgång till besök av och kontakter med läkare både på vårdboenden och inom hemsjukvården.
  • Alla skåningar ska få en egen vårdkontakt på sin vårdcentral.
  • Det ska finns specialistkompetens på våra vårdcentraler kring patienter med medfödda eller varaktiga funktionsvariationer.
  • Region Skåne leder ett utökat samarbete med ideella föreningar i syfte att HBTQI+-säkra vårdutbudet samt psykosocial rådgivning.
Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.