Europeiska Unionen

Bild

EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet, utan att drabbas av kännbara sanktioner. Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

Centerpartiet vill:

  • EU arbetar för miljö och klimat, handel, säkerhet, öppenhet och liberala värderingar
  • EU inte ska bestämma sådant som länderna själva bäst bestämmer över
  • EU inför ett demokratilås som göra att länder straffas ekonomiskt om de bryter mot de demokratiska grunderna i EU-samarbetet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.