Kretsstyrelsen

Från vänster: Lennart Pettersson, Ann-Charlotte Hansen, Elisabeth Andersson, Jenny Maltin, Annelie Johnsson, Sven-Åke Nilsson (avgått 2024) Jan Rosengren, Katja Wennerlund, Christer Laurell (avgått 2023), Marie Irbladh och Kate Haeggström

Saknas på bilden gör Camilla Haeggström och Anna Haraldsson-Jensen

Ordförande
Annelie Johnssonannelie.johnsson@centerpartiet.se

0736-50 82 40


Vice ordförande
Ann-Charlotte Hansen oregarden@icloud.com

0703-392664


Sekreterare
Kate Haeggströmkate.haeggstrom@gmail.com

0708-348631


Kassör
Elisabeth Anderssonandersson.elisabeth.m@gmail.com

0709-503705


Ledamot
Jenny Maltinjenny.maltin@centerpartiet.se

0707-595153


Ledamot
Lennart Petterssonlennart.pettersson@centerpartiet.se

0733-66 34 03


Katja Wennerlundkatjawennerlund2@gmail.com

0709-982730


Adjungerad till styrelsen
Marie Irbladhmarie.irbladh@centerpartiet.se

0703-783015


Suppleanter
Camilla Haeggströmblaa83@hotmail.com
Jan Rosengrenjanrosengren@telia.com
Anna Haraldsson-Jensen anna.h.jensen@stena.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.