Kretsstyrelsen

Från vänster: Lennart Pettersson, Ann-Charlotte Hansen, Elisabeth Andersson, Jenny Maltin, Annelie Johnsson, Sven-Åke Nilsson, Jan Rosengren, Katja Wennerlund, Christer Laurell, Marie Irbladh och Kate Haeggström

Saknas på bilden gör Camilla Haeggström

Ordförande

Annelie Johnsson

annelie.johnsson@centerpartiet.se


0736-50 82 40Vice ordförande


Ann-Charlotte Hansen

ann-charlotte.hansen@centerpartiet.se


0703-392664Sekreterare


Kate Haeggström

kate.haeggstrom@centerpartiet.se


0708-348631Kassör


Sven-Åke Nilsson

sven-ake.nilsson@centerpartiet.se


0705-603109Valledare


Jenny Maltin

jenny.maltin@centerpartiet.se


0707-595153Adjungerad gruppledare


Marie Irbladh

marie.irbladh@centerpartiet.se


0703-78 30 15Ledamot


Jan Rosengren

janrosengren@centerpartiet.se


0739-592160Ledamot


Lennart Pettersson

lennart.pettersson@centerpartiet.se


0733-66 34 03Suppleanter


Camilla Haeggström

camilla.haeggstrom@centerpartiet.se

Christer Laurell

christer.tarstad@gmail.com

Elisabeth Andersson

andersson.elisabeth.m@gmail.com

Katja Wennergren

katja.wennergren@centerpartiet.seBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.