Vår politik

Bild

Här finns det valprogram , 238.4 kB. som Centerpartiet i Svalöv kommer att jobba efter under mandatperioden 2018 - 2022.

Valprogrammet, som tagits fram i en process bland medlemmarna, ligger till grund för all vår valinformation. Nedan kan du läsa delar av vad vi vill genomföra i kommunen.

Centerrpartiet vill


att vi tillsammans bidrar till en ansvarsfull utveckling av Svalövs kommun


att det ska finnas goda möjligheter att både bo och utbilda sig i hela kommunen


ta tillvara de naturliga förutsättningar vi har för en hållbar grön tillväxt

att vi tillsammans, med jämställdhet för ögonen, ska erbjuda den
trygghet, som vår småskalighet innebär i form av närhet och gemenskap

värdera upp kultur- och fritidslivet i kommunen


skapa en bättre kontroll över kommunens ekonomi


att miljö och jämställdhet ska genomsyra både kommunens egen


verksamhet och kommunens varumärke i stort


NÄRODLAD POLITIK I SVALÖVS KOMMUN

Centerpartiet vill öka livskvaliteten för alla som bor och verkar i Svalövs kommun

Alla som bor eller är verksamma på landsbygden och i tätorterna ska kunna leva ett
tryggt, rikt och modernt liv idag och i framtiden.

Allt i en mening
Trygghet och framtidstro i hela kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.