Vår politik

Bild

Här finns det valprogram , 298.6 kB. som Centerpartiet i Svalöv kommer att jobba efter under mandatperioden 2022-2026.

Valprogrammet, som tagits fram i en process bland medlemmarna, ligger till grund för all vår valinformation. Nedan kan du läsa delar av vad vi vill genomföra i kommunen.

Centerrpartiet vill bland annat

- stå för öppenhet, tillit och förtroende

- bilda en Gymnasie- och arbetsmarknadsnämd

- värna vår åkermark

- öka polisnärvaron även på landsbygden

- det ska finns trygghetsboende i alla kommunens tätorter

- ökar fokus på förebyggande arbete kring våld i nära relationer

- särskilt beakta barn och elever med särskilda behov

- en landsbygdsutvecklare och företagslots - en väg in

- det ska vara möjligt att flytta hemifrån inom kommunen

- stimulera föreningarna i deras viktiga roll i samhället

- utökad kollektivtrafik Röstånga - Svalöv och Röstånga - Kågeröd

- en väg in - enkla kontaktvägar till kommunal service

Läs mer om vad vi vill åstadkomma i vårt valprogram

 

För HELA Svalövs kommun

Centerpartiet vill öka livskvaliteten för alla som bor och verkar i Svalövs kommun

Alla som bor eller är verksamma på landsbygden och i tätorterna ska kunna leva ett
tryggt, rikt och modernt liv idag och i framtiden.

Allt i en mening
Öppenhet, tillit och förtroende i hela kommunen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.