Pressmeddelande

Demokratin satt ut spel

Detta skedde då den nya Fullmäktigeförsamlingen sammanträdde på onsdagskvällen den 15 oktober 2014 röstade om posten som oppositionsråd.

I kommunfullmäktige är sammansättningen följande:

S, M och FP (10, 5, 2 mandat) i valteknisk och politisk samverkan och tillika i minoritetsstyre, 17 mandat.

C, V, MP och Fi (7, 1, 1, 1 mandat) i valteknisk samverkan, 10 mandat.

SD, 8 mandat.

Vid omröstningen om oppositionsrådet blev utfallet:

Förslaget från C, V, MP och FI, 10 röster.

Förslaget från SD, 13 röster.

Blanka 12.

Detta innebär att fem fullmäktigeledamöter från S, M och FP röstade på SD.

Detta medför att S, M och FP tillsammans med SD utsett oppositionsråd i Svalövs kommun, vilket sätter demokratin ur spel. De som styr ska aldrig lägga sig i vilka partier eller vilka personer som ska företräda oppositionen. Då faller demokratin och det går över i diktatur.

Vi ställer oss frågan varför det är i sin ordning att S, M och FP bildar en valteknisk samverkan men inte att C, Mp, V och Fi gör det. Det är maktfullkomlighet från de styrande som förmodligen saknar motstycke i svensk politisk historia.

Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, har tillsammans 27,85 % av rösterna. Sverigedemokraterna har 23,59 %. Det naturliga är självklart att de som har fått störst stöd också ska få en möjlighet att få oppositionsrådet – och lika självklart utan att de styrande ska lägga sig i. Låt oppositionen rösta om det sig emellan. Det gäller oberoende om SD är inblandat eller inte. Detta har inte med SD att göra, utan är att följa de demokratiska spelreglerna. SD får sina mandat i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, i utskott, i nämnder och i styrelser grundat på sina röster. Inget tar de mandaten ifrån dem. De är inga offer eller martyrer.

Med tanke på SD:s partiprogram så har S, M och FP stöttat ett främlingsfientligt parti och vi kan bara beklaga deras beslut. Är det detta deras väljare ville?Innan valet har såväl C, S, FP och M klart deklarerat att inget samarbete med ett främlingsfientligt parti kommer att ske. Redan på Fullmäktiges första möte har S, M och FP nu svikit detta, 30 % av deras ledamöter röstade på SD.

Centerpartiet kommer att fortsätta driva en aktiv oppositionspolitik precis som tidigare och vi kommer att göra det med respekt för gällande lagstiftning, demokratiska spelregler och för andra partier och deras företrädare. Vi vill värna demokratin idag och i framtiden. Gårdagens händelse visar att alla inte har samma målsättning. När makten lockar, finns det uppenbarligen de som är beredda att lägga demokratin åt sidan. Det skrämmer.