Biomoms

Centerpartiet motsätter sig höjning av biomoms

Läs mer om detta i Lokaltidningen.