God och nyttig mat

Vi vill se mer närodlat och närproducerat i våra kök

Vi vill ha god och nyttig mat i våra kök som är närodlad och närproducerad.

I vårt valprogram kan man läsa följande;

Med fler tillagningskök inom skola och förskola, kommer barn och elever att må
bättre och matsvinnet att minska
Genom bättre upphandlingar, underlättar vi för mer närodlad och närproducerad
mat i våra kök
Med s.k. samordnad varudistribution, minskar vi transporterna och sparar miljön
Vi vill se fler förädlingsföretag inom livsmedelssektorn i kommunen
Genom bättre kontakter med butiksägarna i kommunen, kan marknadsföringen
och försäljningen av närproducerade livsmedel bli bättre.

På bilden: Eva Inhammar, Christer Laurell, Caroline Laurell, Marie Irbladh                                        Foto: anneliejohnsson.se