Bygga och bo

Solceller utan bygglovskrav och laddstolpar anpassade för framtiden

Centerpartiet vill utveckla och förenkla byggandet i hela vår kommun.

I vårt valprogram kan man läsa följande:

Det ska finnas aktuella och uppdaterade detaljplaner i alla våra tätorter
Det ska vara tillåtet att installera solceller utan krav på bygglov
Det behöver byggas fler bostäder och i synnerhet hyreslägenheter i alla tätorter                                 Vi ska vara rädda om den bästa åkerjorden
Lantlyckan är en stor tomt i centrala Svalöv. Därför ska vi se på hela tomten och
hela kvarteret när vi planerar bebyggelsen där
Anläggande av hundrastgårdar ska börja
Vi vill utreda förutsättningarna för kommunal skötsel av alla trottoarer i
kommunen
De byggnader som kommunen själv äger eller hyr, ska vara miljöklassade
Kommunägda fastigheter ska inventeras för att bedöma möjligheterna att
installera solceller – även fastigheter som inte kommer att bebyggas

På bilden: Katja Wennerlund och Martin Rosdahl                                                                                   Foto: anneliejohnsson.se