Trygghet nära dig

 Med äldreboende i fler tätorter kan den som som vill bo kvar i hemorten göra det

Centerpartiet i Svalövs kommun vill bygga äldreboende i fler tätorter och trygghetsboende i alla våra tätorter. Detta gör det möjligt för äldre att bo kvar i hemorten.

I vårt valprogram står bland annat:

Äldreboenden ska finnas i flera tätorter
Vi vill etablera Trygghetsboenden i flera tätorter
Sjuksköterskemottagningar ska finnas i flera tätorter                                                                                 Vi vill ge möjlighet att bo kvar i sitt närområde även på äldre dar
Det ska finnas Trygghetsboende i flera av tätorterna
Det ska finnas demensboenden i flera av tätorterna
Det ska finnas tillräckligt med platser på Särskilt Boende. Köer är inte acceptabelt.
Ny teknik ska användas för att öka tryggheten
Ett strukturerat samarbete med pensionärsföreningar m fl som har intresse för
vård- och omsorgsfrågor ska skapas
Måltidsvänner för äldre ökar tryggheten
Ett ökat samarbete mellan skola/förskola

På bilden: Anneli Appelskog, Ann-Charlotte Hansen

Foto: anneliejohnsson.se