Demokratin är obefintlig

Under måndagskvällen röstade styret i Svalöv ( SD,M, KD med draghjälp av L) igenom förslaget om koncernbildning i Svalövs kommun.

Ovan nämnda hade kunnat välja att bordlägga frågan till efter den av Folkinitiativet initierade folkomröstningen i ärendet, som skall ske i december månad.

Detta gjorde man alltså inte.

Under måndagskvällen röstade styret i Svalöv ( SD,M, KD med draghjälp av L) igenom förslaget om koncernbildning i Svalövs kommun.

Ovan nämnda hade kunnat välja att bordlägga frågan till efter den av Folkinitiativet initierade folkomröstningen i ärendet, som skall ske i december månad.

Detta gjorde man alltså inte.

Oppositionen bestående av C, S, Mp och FI ( V var ej representerade under mötet), ställde fråga på fråga gällande bolagsbildningen, men inte en enda fråga besvarades. Om det var av ovilja eller okunskap svaren uteblev kan vi tyvärr inte avgöra.

Styret valde även, när bolagsbildningen var ett faktum, att totalt frångå principen med att ha 5 + 5 representanter i bolagen. ( 5 ledamöter + 5 ersättare) ,Istället blev utslaget 5+3, vilket innebär att Centerpartiet inte får någon ersättarplats, och ej kan ersättas vid en ev. frånvaro. Detta ser vi som ytterligare ett steg i att strypa demokratin, då oppositionen inte blir fulltaligt representerade, som sig bör.

Värt att nämna kan vara att L fick plats i alla styrelser, tilldelade av styret. Välvilja eller hållhake? Det får de själva svara på.

Det var med tunga steg oppositionen lämnade Kommunfullmäktigemötet, sällan, eller aldrig har oron över vad som komma skall varit större. Att en hel kommuns framtid ligger i ett par personers händer känns minst sagt oroande.

Vi hoppas nu att våra kommuninvånare ser bakom fasaden, vågar ifrågasätta och ser till att vara pålästa. För när det är dags för val 2022, hoppas vi förstås att Centerpartiet står sig starkare än aldrig förr, men framförallt, att demokratin får ta plats åter igen.

Och där är just du och din röst viktigare än någonsin!

#demokrati2022

Foto: Annelie Johnsson ©