2015

Motioner inlämnade 2015

Utegym

Hundrastgårdar

Skateboardpark

Websändningar från kommunfullmäktige

Lantmännenfastigheten och närliggande fastigheter

Handlingsplan för det ökade antalet flyktingar och invandrare

Tillväxtprogram för landsbygden i Svalövs kommun

Utvärdering av entreprenörsskötsel av gator och grönområden

Rastplats vid Svalövssjön

Bättre busshållplatser

Nytt trygghetsboende

Kostpolitisk strategi